Coaching Ajokortti®

Coaching Ajokortti antaa hyvät työkalut valmentavaan otteeseen niin vertaistuessa kuin esimiestyössäkin

Suorita Coaching Ajokortti® ja osoita, että sinulla on valmiudet koutsaamalla auttaa työkavereitasi ja itseäsi. Ajokortin saat, kun valmennuksen jälkeen olet osoittanut sekä harjoitelleesi koutsausta että vastaanottanut sitä.

“Voin käyttää näitä taitoja kaikissa vuorovaikutustilanteissa.”
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat yrittää oppia ymmärtämään kommunikaatiota omalta ja muiden kannalta eri tilanteissa
“Itseäänkin voi koutsata!
“Oma ymmärrys ja tietoisuus kasvoi.”
Tämä valmennus on erittäin hyödyllinen kaikille.
Ryhmän”henki” ja kaikkien avoin suhtautuminen taustoista välittämättä asiaan
“Valmennus oli loistava, suuri kiitos :-)”
“Prosessinomaisuus: etukäteisorientaatio ja ”jälkihoito” sekä ohjattu harjoittelu”
Oman ajattelutavan ja tavoitteiden parempi ymmärtäminen
“Tärkeitä olivat havainnot itsestä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa”
”Koutsauksesta hyötyvät kaikki osalliset.”

Coaching avaa todella monipuolisen työkalupakin asiantuntijatyöhön

Jokainen tarvitsee ohjausta työssään. Monesti on kuitenkin niin, että paras ja joskus ainoakin asiantuntija on työntekijä itse. Näissä tilanteissa coaching sopii hyvin ohjaustyökaluksi, jonka kautta tarkennetaan tavoitteet, määritetään toimenpiteet ja valitaan sopiva etenemistapa ilman, että kukaan kertoo valmista vastausta.

Jos kaikilla on tarpeeksi koutsausta osaavia työkavereita,  ongelmalliset tilanteet eivät pitkity vaan apu on aina lähellä. Vertais-koutsaus helpottaa myös esimiesten työkuormaa; koutsaus on jaettua johtajuutta parhaimmillaan.

Mitä koutsaus on - ja mitä hyötyä siitä on?

Koutsaus on tehokas vuorovaikutuksen työkalu, jossa koutsi ei konsultin tapaan neuvo asiakastaan tai ratkaise hänen ongelmaansa, vaan koutsi auttaa asiakasta parempaan ajatteluun ja tästä seuraavaan tavoitteen määrittelyyn, toimintaan ja tulokseen.

Koutsaus perustuu aktiiviseen kuuntelemiseen ja hyviin kysymyksiin. Koutsin ei tarvitse olla käsiteltävän asian osaaja. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia: koutsaamalla voit auttaa melkein ketä tahansa ajattelemaan paremmin, ottamaan käyttöön kaikki resurssinsa ja saavuttamaan päämääränsä.

Siitä, että työkaverit osaavat koutsata toisiaan, on mm. seuraavia hyötyjä:

 1. Koutsaus auttaa tavoitteiden määrittelyssa ja saavuttamisessa, joten työn tulos paranee.
 2. Hallinnan tunne, usko omiin kykyihin ja saavutukset lisäävät työhyvinvointia.
 3. Koutsaavien työntekijöiden osaaminen - ja samalla markkina-arvo - kasvaa ja monipuolistuu. Coaching Ajokortti® on arvokas lisä ansioluettelossa.
 4. Työntekijöiden työnkuva monipuolistuu ja he oppivat ymmärtämään toistensa työtä, ajattelua ja tapaa toimia.
 5. Esimiesten kuorma helpottuu. Vertais-koutsaus ja sparraus-verkosto ovat jaettua johtajuutta parhaimmillaan.

Oppimismielessä se on vähän kuin polkupyörällä ajo: sitä ei osaa syntyessään mutta kun sen on kerran oppinut, niin sen osaa. Opettelu on yksinkertaista, kun pääsee “jyvälle” ja harjoittelu tekee mestarin.

Miksi juuri sinun pitäisi osallistua Coaching Ajokortti® -valmennukseen?

 1. Opit ja harjoittelet coaching-taitoja ja -työkaluja siten, että voit saman tien ottaa ne tehokkaasti käyttöösi omassa arjessasi.
 2. Saat vahvan pohjan työkavereiden ja muiden yhteistyökumppaneiden auttamiselle valmentavan otteen avulla.
 3. Tutustut käytännönläheisesti erilaisiin coaching-työkaluihin. Opit arvioimaan niitä ja valitsemaan niistä tilanteeseen kulloinkin sopivimman.
 4. Saat kokemusta sekä ohjaamisesta että ohjattavana olemisesta eri menetelmillä.
 5. Saat teoriatiedon ja sen käytäntöön soveltamisen kautta uskallusta ottaa käyttöön uudenlaisia tapoja ja työkaluja niin kollegojen kuin oman työnteon tukemiseen.
 6. Opit auttamaan työkavereitasi ja itseäsi ottamaan käyttöön parhaat vahvuutensa ja voimavaransa.
 7. Verkostoidut muiden kehittämishenkisten ihmisten kanssa.

Kaksi päivää tehokasta valmennusta sekä tuki arkeen

Coaching Ajokortti® -valmennus alkaa orientaatiolla, jossa otetaan haltuun perusteet coachingista ja sen mahdollisuuksista ennakkotehtävien ja itseopiskelumateriaalien kautta. Tämän jälkeen pidetään kahden päivän tehovalmennus, jonka aikana käydään coachingia läpi työkaluna sekä omia valmiuksia koutsaamiseen. Harjoittelujakson aikana valmentajamme ovat tukena ja antavat neuvoja. Kokonaisuuden lopuksi saat Coaching Ajokortin merkkinä osaamisestasi.

Valmennus avoimessa ryhmässä tai oma ryhmä työyhteisöllenne?

Coaching Ajokortti® -valmennus voidaan järjestää omalle työyhteisöllenne erikseen, tai voit osallistua suoraan avoimeen ryhmäämme.

Teemme myös ”Kolmen koplan” valmennuksia, jolloin kolmesta eri organisaatiosta (tai saman organisaation eri osista) 3-5 henkilöä kustakin osallistuu valmennukseen. Tämä on hienoa ”ristipölytystä”!

Seuraavat avoimet ryhmät ovat:

6. – 7.6.2018 klo 9-16, Helsinki

Valmennuksen hinta on vain 980 €/hlö tai 1500 €/2 hlöä (+alv 24%)  >> Ilmoittaudu

Kaksin aina kaunihimpi – uusia toimintatapoja on helpompi viedä omalle työpaikalle yhdessä kaverin kanssa. Siksi useamman henkilön osallistuminen maksaa vain 750 €/hlö (+alv 24%)

Ilmoittaudu valmennukseen!

Seuraava avoin Coaching Ajokortti -valmennus pidetään 6. – 7.6.2018 Helsingissä. Valmennuksen esite (pdf) Ilmoittaudu valmennukseen

Kysy lisää!

Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron Coaching Ajokortti® -valmennuksen soveltuvuudesta työyhteisöllenne. Lähetä yhteydenottopyyntö Pyydä tarjous Kutsu asiantuntija käymään